تغییرات اجتماعى از منظر امام خمینى (ره)
47 بازدید
محل نشر: ارائه در پژوهشكده دانشگاه سارى 1378
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی