انفطار صورت: تلویزیون ابزار اصلی فاجعه
44 بازدید
محل نشر: رواق هنر و اندیشه » مرداد و شهریور 1387 - شماره 25 و 26 »(11 صفحه - از 13 تا 23)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی